webleads-tracker

+32 (0)2 213 70 70

SVA certification SVA certification

Algemen voorwaarden Europese duurzame ontwikkelingsweek spel

 

Gratis spel bij de website www.connexing.com. De spel is gereserveerd voor professionelen. Het is beperkt tot één deelname per bedrijf.

Vanaf dinsdag 30/0/2017 tot woensdag 06/06/2017, elke klanten die eco-recyclede producten bestelt bij Connexing, zal in aanmerking komen voor de prijs. De winnaars worden bepaald aan het einde van de periode door middel van een verloting. 

Elke deelname die een valse verklaring of bedrog bevat en / of onvolledig is , zal ongeldig worden verklaard en zal leiden tot de benoeming van een andere deelnemer door middel van een nieuwe verloting. 

De prijzen zullen aan de winnaars via via de post toegezonden worden. Als de gegevens meegedeeld tijdens de bestelling niet geldig zijn, zal de winnaar worden uitgenodigd om deze informatie te geven, zodat de organisator de prijs kan verzenden.

De organisator kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden als het postadres of e-mail van de winnaar verkeerd is of niet overeenkomt, of om anderen reden die verband houden met technische problemen en die niet toe te staan om het cadeau te verzenden. Evenals de winnaar niet bereikbaar zijn wants zijn emailadres onleesbaar of niet juist is, of zijn postadres valse is. 

De winnaars die onbereikbaar is of binnen 7 dagen na het einde van de operatie niet reageert om hun mailadres op te geven, kan geen aanspraak maken op een prijs, vergoeding of schadeloosstelling van welke aard ook.

De toegekende prijzen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Daarnaast kunnen prijzen in geen geval worden onderworpen aan een betwisting door de winnaar