+32 (0)2 213 70 70

SVA certification SVA certification

Connexing en duurzame ontwikkeling

Developpement durable nl

Het aanbod van Connexing is gebaseerd op duurzame ontwikkeling.

Connexing stelt haar klanten voor de levensduur van producten te verlengen door een zo groot mogelijk gamma van ecologisch gerecyclede telefoons te promoten. Elektronische componenten en plastic onderdelen langer gebruiken vermijdt een overconsumptie ervan. Klik hier om er meer over te weten.


Connexing biedt aan haar klanten aan verouderde infrastructuren terug te nemen
Voordelen van het terugnemen? Het terugnemen is goedkoper dan het gewoon vernietigen volgens de voorschriften van de DEEE en laat bovendien toe de elektronische, mechanische en plastic onderdelen te hergebruiken voor de reparatiedienst. Klik hier

De reparatie: waarom weggooien wat gerepareerd kan worden en wat de nog gebruikt kan worden?
Steeds dezelfde spirit voor de reparatiedienst. Klik hier

Het partnerschap met 'planète urgence'.

Connexing sloot, met het oog op het beschermen van de natuurlijke bronnen, een partnerschap af met planète urgence en stelt voor een boom te planten voor elke ecologisch gerecyclede telefoon die verkocht wordt.
Connexing engageert zich om 12.000 bomen te planten in het kader van een project dat zowel maatschappelijk, economisch en ecologisch is in de streek rond de Sahel.
Het fenomeen van desertificatie in Mali is voornamelijk te wijten aan het massale gebruik van hout als energiebron en aan de reconversie van de gronden voor landbouw, in een context van sterke demografische groei. De desertificatie wordt benadrukt door het effect van de klimaatsverandering en verklaart de uittocht van het platteland naar de stad.


1 miljoen bomen voor Moti


Doelstellingen
Draag bij tot het gevecht tegen de desertificatie en verminder de economische zwakte en kwestbaarheid op het vlak van voeding van de bevolking van Mopti.
Actie geselecteerd door Connexing
Realisatie van 12 percelen van 950 hectaren elk met agro-industriële plantages. Een hectare bestaat uit een perceel met 1.050 bomen, een waterput en een zone voor groenteteelt. Het ontwikkelen van de groenteteelt is een bron van inkomsten en zekerheid op het vlak van voedselvoorziening op korte en middellange termijn.

De aangeplante bomen zijn:
- levende hagen, die het perceel beschermen tegen eolische erosie en rondlopende dieren. Bestaan uit gevarieerde soorten (prosopis, parkinsonia,jujubeboom, eucalyptus, purgeernoot, boterboom, acacia albida) die voor hout om te verwarmen of voor constructies, voeder en voedselproductie gebruikt kunnen worden.
- fruitbomen: mangobomen, guave, jujubeboom, baobabs enz. Deze bomen leveren 3 à 4 jaar na het aanplanten fruit op, per perceel werden 550 fruitbomen aangeplant. Bij het inrichten van de percelen dienden eerst waterputten gegraven te worden vooraleer met het planeten van de bomen en de groenteteelt begonnen kon worden.
Dit getuigt van de motivatie om mee te werken aan het project. Als tegenprestatie voor de inspanningen die door de dorpelingen geleverd werden, financierde Planète Urgence het plaatsen van betonnen buizen of putranden waardoor de levensduur van de waterputten aanzienlijk verlengd kan worden doordat het instorten ervan vermeden wordt.
klik hier om er meer over te weten.

De goede praktijken van Connexing.

Maatschappelijk vlak: Connexing bevordert de integratie van jongeren, de helft van de bevolking is jonger dan 30 jaar.
Connexing gelooft in opleiding en leidt haar personeel op over de verkochte technologie en bekwaamheid via opleidingsprogramma's op lange termijn. Connexing hecht veel belang aan diversiteit en het gemengd-zijn.
Connexing moedigt haar medewerkers een solidariteitsvakantie te doen om de minderbedeelden te gaan helpen.
meer lezen
Ecologisch vlak: de goede handelingen en goede praktijken van Connexing.
Van papier sorteren tot het gebruik van een elektrische solex door de bedrijfsleider, klik hier  om meer te lezen.