webleads-tracker

+32 (0)2 213 70 70

SVA certification SVA certification

Goede interne praktijken

Om het goede voorbeeld te geven, verplaatst Yves le Gohébel, bedrijfsleider van Connexing, zich zoveel mogelijk met een elektrische solex voor zijn woon-werkverkeer.

Het sociale aspect

De 'menselijke' dimensie is één van de basiswaarden bij Connexing. De oorsprong, de diversiteit en de achtergrond van elke medewerker vormen ook een meerwaarde, zorgen voor innovatie en dragen bij tot het succes van de onderneming.

Onze waarden:

gelijke kansen: promotie wordt enkel gebaseerd op resultaten en prestaties (niet op geslacht, leeftijd, nationaliteit...)

Het respect voor de medewerkers: We tolereren geen gedrag dat ervaren kan worden als denigrerend of bedreigend wanneer nieuwe medewerkers aan de slag gaan: onthaal door de manager, overhandigen van een roadbook, organisatie en planning van interne opleidingssessies.

De voortdurende opleiding van medewerkers: interne en externe opleidingen

Het onthaal van nieuwelingen met het oog op hun definitieve integratie in de hechte groep: wekelijkse servicemeetings, halfjaarlijkse seminaries met alle medewerkers

Connexing wil haar waarden delen met haar partners en onderaannemers door hen te vragen zich te engageren voor duurzame ontwikkeling en respect voor zakelijke ethiek.

We eisen van onze partners en onderaannemers dat ze de wetgeving op het vlak van arbeidsrecht en interne reglementen op het vlak van hygiëne en veiligheid respecteren, zowel op de site van de klant als op de site van derden.

Hiervoor werd volgende clausule in onze contracten opgenomen:

'In het kader van de strijd tegen verborgen of illegale werkgelegenheid verklaart de dienstverlener dat zijn personeel regulier en conform de bepalingen van de Arbeidswet tewerkgesteld wordt. Het personeel van de dienstverlener dat werken uitvoert in de lokalen van de Klant of van Derden dient zich te schikken naar: * de wetgeving die van kracht is in het land/de landen waar de prestatie uitgevoerd wordt; * de interne regels m.b.t . hygiëne en veiligheid die gelden op de site van de Klant of van Derden.»

Energiebeheer

Fossiele brandstoffen (aardolie, gas, steenkool) voldoen niet meer aan de huidige inzetten en zijn mee verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde. Een beter beheer en de ontwikkeling van alternatieve energie zijn de oplossingen voor dit probleem.

Connexing engageert zich om een rationeler energiegebruik te bevorderen en een toevlucht te zoeken tot een maximum aan hernieuwbare energie.

Goede praktijken voor het milieu

Natuurlijke verlichting bevorderen en de burelen en werkbladen dicht bij ramen plaatsen

Niet systematisch alle elektrische installaties aanschakelen bij het binnenkomen van het kantoor.

De verlichting op kantoor, in de gang en ruimtes doven van zodra er niemand meer aanwezig is en de elektrische stroom naar toestellen uitschakelen wanneer ze niet meer gebruikt worden.

Een thermostaat gebruiken om de kantoren te veel te verwarmen.

De verwarming lager zetten wanneer men 's avonds of in het weekend het kantoor verlaat.

Er steeds voor zorgen de deuren van de kantoren te sluiten om warmte verlies te beperken.

Geen ramen open zetten zonder eerst de verwarming uit te schakelen

In de zomer zonneblinden gebruiken om zonlicht te weren en de kantoren 's ochtends verluchten.

Gloeilampen vervangen door spaarlampen.

Bijverwarming vermijden, vooral werken met collectieve verwarming.

Een oplader (van een draagbare telefoon of laptop) niet in het stopcontact laten zitten, ook niet als het toestel niet aangesloten is. De oplader verbruikt ook energie wanneer hij niet aangesloten is!

Wist u dat?

De verwarming op 19°C zetten i.p.v. 20°C betekent een energiebesparing van 7%.

3 keer per dag 10 minuten verlichting vermijden, zorgt na 1 jaar voor een besparing van het equivalent van 5 volledige dagen verlichting.

De stand-by stand van een toestel zorgt voor een energieverspilling van 70%

Transport

Info1: In Frankrijk zorgt het transport voor tal van vervuilende emissies in de atmosfeer. In 2006 is de bijdrage van de sector als volgt:

35% koolstofdioxide-emissie (CO2)

59% stikstofdioxide-emissie (NO2)

27% stikstofmonoxide-emissie (NO)

10 % deeltjesemissie

Goede praktijken voor het milieu

Het gebruik van het openbaar vervoer bevorderen (transportpremie)

Denken aan minder vervuilende manieren om zich te verplaatsen voor korte trajecten (met de fiets, te voet...)

Carpoolen stimuleren om naar het werk naar te rijden

Korte conference calls organiseren, efficiënter en minder tijdrovend dan dure verplaatsingen voor face-to-face vergaderingen.

Lokale leveranciers kiezen (indien mogelijk) om het energieverbruik voor het transport te verminderen

Kantoorspullen aankopen bij een ecologisch verantwoorde leverancier.

Bestellingen centraliseren om de impact van het transport te verkleinen (levering, verpakking…)

Eigen voertuigen kopen of huren

Wist u dat?

Momenteel 27% van de broeikasuitstoot te wijten is aan autoverkeer, in 2010 zal dit 34% zijn.

62% van de Fransen gaat naar het werk met de wagen, 20% met het openbaar vervoer, 12% te voet en 2% met de fiets.

Eén wagen zorgt voor een CO²-uitstoot per persoon die drie keer zo groot is als het transport met de bus.

Eén verplaatsing op twee is korter dan 3 km, terwijl een wagen het meest verbruikt en vervuilt tijdens de eerste kilometer.

Bij 125 km/u, verbruikt men 10L per 100 km, bij 110km/u slechts 8L per 100 km, een brandstofbesparing van 15 tot 35%.

De airco zorgt voor een stijging van het verbruik die in de stad tot 40% kan bedragen.

In Frankrijk is 30% van de verplaatsingen voor woon-werkverkeer.

Afval

Info: Kantoorafval vertegenwoordigt een aanzienlijk deel van de afvalberg en wordt geschat op ongeveer 2,4 miljoen ton per jaar waarvan het grootste deel gerecycled kan worden.

Goede praktijken voor het milieu

Drukwerk en kantoorpapieren verminderen aan de bron

Verpakkingen verminderen aan de bron

Kantoorspullen groeperen om het aantal verpakkingen te verminderen

Afval van elektronische en elektrische installaties aan de bron verminderen

Kiezen voor toestellen met een langere levensduur en steeds overwegen een toestel te laten repareren alvorens het weg te gooien

Installaties kopen die aangepast zijn aan de behoeften op middellange termijn

Gebruikte batterijen aan de bron verminderen

Kiezen voor oplaadbare batterijen i.p.v. wegwerpbatterijen

Ontspanningsruimte

Geen wegwerpborden en -bestek meer

Afval sorteren door het plaatsen van sorteer- en recyclingdozen door een afvalverwerkend bedrijf (meer dan 30 materialen: karton, plastic folie, plastic flessen, batterijen, toners, lampen, ….)

Wist u dat?

Een medewerker uit de tertiaire sector produceert per jaar gemiddeld 120 à 130 kilo afval, waarvan 70 tot 85 % papier en karton (wat evenveel is als 30 papierriemen).

Papier

Papier staat op de eerste plaats van kantoorspullen: papier en karton zijn goed voor 70 à 85% van de tonnen afval die door de tertiaire sector geproduceerd worden. De tertiaire sector is goed voor een derde van het Franse papierverbruik (op kantoor en voor reclame)

De papierindustrie is één van de industrieën die het meeste water (om cellulose te winnen) en energie (om het papier te drogen) verbruikt zonder hierbij de chemische producten uit het oog te verliezen (voor het bleken van het papier). Deze industrie weegt aanzienlijk op de vraag naar hout, waardoor er ecologisch onevenwicht ontstaat.

Goede praktijken voor het milieu

Verstuur mails en geen faxen, verstuur ze rechtstreeks vanop uw computer.

Verstuur papieren faxen onmiddellijk naar de mailboxen van medewerkers die vanop afstand werken

Stop kladpapier in de papierlade voor interne afdrukken (kies de tab 'papierbron' bij eigenschappen, type, papier met briefhoofd)

Druk mails enkel af indien dit echt nodig is

Kopiëren en afdrukken doet u zoveel mogelijk dubbelzijdig

Laat documenten rondgaan, druk ze niet systematisch meerdere keren af.

Gebruik ook de witte achterkant van papieren.

Gebruik kladpapier om na te lezen en om de lay-out te controleren

Bekijk uw aanpassingen op het scherm

Verstuur interne berichten via mail

Archiveer digitaal dankzij scanners en de opslagmogelijkheid van NAS en houd indien nodig geen fysieke afdrukken bij.

Gebruik de optie 'inkt besparen' bij printers (snel afdrukken of kies 'toner sparen' in de tab 'afdrukkwaliteit' bij de printereigenschappen)

Gebruik de opties waarmee u verschillende pagina's op één zijde kunt afdrukken (kies het aantel pagina's per blad in 'pagina-instelling' bij eigenschappen)

Wist u dat?

Wereldwijd wordt 42% van de commercieel geëxploiteerde bossen gebruikt voor papierproductie.

De Fransen verbruiken jaarlijks 11 miljoen ton papier en karton (178 kg per inwoner) ofwel 3% van de wereldconsumptie.

Het recyclen van één ton papier zorgt voor een besparing van 10,25 MWh, 1,41 ton hout en 8.200 liter water

Het papierverbruik voor intern afdrukken binnen een onderneming met een honderdtal medewerkers vertegenwoordigt gemiddeld een kost van 10.000 à 25.000 euro (excl btw) per jaar.