webleads-tracker

   

+32 (0)2 213 70 70

SVA certification SVA certification
Numéro vert

Gebruiksaanwijzing voor onze Recovery Service

Recovery Service                              

Ik heb niet-gebruikt materiaal voor terugname.

Connexing is milieubewust en biedt de mogelijkheid uw telefoniemateriaal terug te nemen. We organiseren het verwijderen van uw ingeleverd materiaal en sturen het naar een Iso 14000 gecertificeerde site waar het materiaal behandeld en ontmanteld zal worden. Uw materiaal zal gevaloriseerd worden als tegoed bij aankoop van nieuwe of ecologisch gerecyclede materialen uit de volledige catalogus van Connexing.

Wat zijn de toepassingsvoorwaarden voor
een gevaloriseerde terugname?

Alle betrokken materialen zijn digitale, IP- en draadgebonden telefoons en kaarten van de PABX-installaties. De teruggenomen materialen kunnen werken en/of defect zijn. De waarde wordt berekend door Connexing in functie van de aard van het materiaal dat u levert. Dit terugnamevoorstel is 1 maand geldig na de berekening. Voor de terugname dient u alle materialen te verpakken in een kartonnen doos. Indien de hoeveelheid een verpakking op een palet vereist, dan dient dit afgeleverd te worden volgens de normen en het gewicht dat door de transporteurs toegepast wordt.

Hoe kan ik genieten van de
herwaardering van mijn producten?

We bieden u een tegoed aan op de toekomstige bestellingen bij Connexing. U hebt 6 maanden de tijd om deze te gebruiken, te rekenen vanaf de afhaaldatum.

Gains  

Bestaan er uitsluitingsvoorwaarden voor
de terugname van mijn materiaal
?

Indien uw materiaal onbruikbaar blijkt, zal dit niet geherwaardeerd worden. Wij stellen u in dat geval voor u dit terug te bezorgen (in dezelfde toestand) of dit te vernietigen (volgens een proces conform de geldende milieunormen) op schriftelijke vraag van u - eventuele kosten blijven te uwen laste.

We nemen uw materiaal niet terug wanneer uw vervallen facturen van Connexing niet betaald werden.

De btw op de reparatie en de terugname van het telefoonmateriaal is de btw op factuur.

Hoe kan Connexing u meehelpen
om de wet te respecteren? 

Volgens het wettelijk kader, is Connexing verplicht om uw verouderd materiaal terug te nemen voor recycleren zonder extra kosten (logistiek inbegrepen). Deze producten zullen naar onze ISO 1400 gecertifieerde site verzonden worden waar elke telefoon getest en/of gerepareerd wordt voor hergebruik of  zal gedemonteerd worden voor het herstellen van ordedelen die nodig zijn voor de reparatie van verouderde producten.

 

Vraag een recoveryofferte aan

 

 

 

 

Kwaliteit service
Certification ISO 9001 Afnor                 Certification Lucie
Sterke punten
Certification ISO 9001 Afnor 
Keuze in betalingsmethode
Certification ISO 9001 Afnor