+32 (0)2 213 70 70

SVA certification SVA certification

Wie zijn we

 

 

Bandeau_qui-somme-nous

Connexing werd opgericht in 2009 en kan zich beroepen op meer dan 20 jaar ervaring in de bedrijfstelefonie en een netwerk van partners samengesteld uit de belangrijkste spelers op de markt. Maar omdat Connexing bovenal goedkoop en milieuvriendelijk wil combineren, heeft ze haar identiteit opgebouwd op basis van eenvoudige vaststellingen:

 

                               

  • Tijd is kostbaar geworden: tegenwoordig moet er zo snel mogelijk op elke vraag geantwoord worden (als men al niet vooruit hoeft te lopen) én met respect voor de eisen van de klant.
  • Behoud van het milieu is een grote inzet in onze eeuw. Dit vraagt engagement van ieder van ons, maar soms is er een duwtje in de rug nodig.
  • De snelheid waarmee de technologie evolueert en de geprogrammeerde economische verhouding zorgen ervoor dat elke materiaalkeuze strategisch wordt. Om een installatie te onderhouden en rendabel te maken, moet u kunnen steunen op betrouwbare partners die in staat zijn op steeds meer gepersonaliseerde problematieken in te spelen.
  • Door het openbreken van de markt en de groeiende concurrentie moet iedereen zijn investeringen op financieel en beheersvlak kunnen optimaliseren.

Om aan deze noden te voldoen heeft Connexing zich als doel gesteld zich op te werpen als bemiddelaar voor bedrijfstelefonie die zowel goedkoop als milieuvriendelijk is.

Een bemiddelaar die dankzij zijn team met experts en zijn organisatie beschikbaarheid, eenvoud, doeltreffendheid en advies kan garanderen.
Goedkoop omdat Connexing voor haar nieuwe en ecologisch gerecyclede materialen de aantrekkelijkste prijzen op de markt kan aanbieden.
Ecologisch. Door een model te creëren dat beide problematieken, nl het goedkope enerzijds en het ecologische anderzijds combineert, spant Connexing zich in om haar engagement voor duurzame ontwikkeling te promoten.

 

Vandaag is Connexing de enige speler en verantwoordelijke op de telefoniemarkt die zich volledig op bedrijven en meer bepaald op grote accounts, administraties en lokale collectiviteiten toespitst en die u gedurende de volledige levenscyclus van uw telefoniemateriaal begeleidt.

 

 

 

1ste fase: Verdelen van nieuwe telefoons en toebehoren.

alcatel

Connexing engageert zich om u de beste telefoniemerken aan te bieden aan de beste prijs en steeds met een ecologische aanpak voor iedereen:

  • door voor u de beste prijzen van de markt te onderhandelen dankzij haar bevoorrechte relaties met de hoofdrolspelers van de markt
  • door u te begeleiden in de keuze van uw materiaal
  • door de te kiezen voor toestellen die energiezuinig zijn,
  • door verpakkingen in onbehandeld karton te gebruiken,
  • door het logisitiek circuit van uw producten te optimaliseren om zo de koolstofvoetafdruk te verminderen.

 

 

 

2de fase: Het repareren van uw telefoniemateriaal.

Om u toe te laten uw investeringen rendabel te maken, om de stabiliteit van uw park te garanderen en om overbodig gebruik van elektronische componenten en plastic te vermijden, engageert Connexing zich om de telefoons van uw installatie te herstellen tot u ze niet meer gebruikt.

reparation telephone

 

   

3de fase: Het verdelen van ecologisch gerecyclede telefoons.

 

poste ecorecycle

 

 

Connexing neemt de rol van constructeur op zich om u met haar ecologisch gerecyclede gamma telefoons aan te bieden die deel uitmaken van uw installatie, ook al worden ze niet meer geproduceerd. Connexing helpt u bij het homogeen houden van uw installatie en helpt ze te migreren volgens uw echte behoeften. 

Ecologisch recyclen is ook een verdienstelijk proces (wist u dat de koolstofvoetafdruk van een ecologisch gerecyclede telefoon 4 keer kleiner is dan van een nieuwe telefoon?) en u betaalt zeker 20 to 50% minder betaalt dan wanneer u een gelijkaardig product nieuw zou aankopen.

 

 

 

4de fase: Recyclen van uw materiaal

   

 

Eerder dan verouderd of niet langer gebruikt materiaal te vernietigen bij migratie van uw installatie volgens de (betalende) DEEE-norm, stelt Connexing u voor de installatie terug te nemen en op te waarderen.
Naast financiële winst kunt u dankzij deze dienst ook meewerken aan het verlengen van de levensduur van componenten, die gesorteerd en hergebruikt worden als vervangstukken. 

Dankzij de complementariteit van ons aanbod aan ecologisch gerecyclede, gerepareerde en teruggenomen materialen en door onze voortdurende wil om iedereen bewust te maken van de duurzame ontwikkelingsproblematiek, streven we ernaar de CO2-uitstoot die te wijten is aan bedrijfstelefonie te verminderen.

 

recyclage composant electronique


Connexing: verantwoord besparen en duurzaam communiceren! Bedenk dat elke ecologisch gerecyclede telefoon die u aankoopt een koolstofvoetafdruk heeft die 4 keer kleiner is dan een nieuwe telefoon. 

Zo engageert Connexing zich om de Co²-uitstoot die te wijten is aan bedrijfstelefonie met 115 ton te verminderen vanaf 2014. 


Yves Le Gohébel

Chief Executive Officerl

 


equipe-connexing

 

Fondé en 2009 en s’appuyant sur une expérience de plus de 20 ans dans la téléphonie d’entreprise, sur un réseau de partenaires composé des acteurs clés du marché[1]  et surtout sur une volonté de concilier économie et écologie, Connexing a construit son identité autour de constats simples :

 

ü  Le temps étant devenu une ressource précieuse, il est aujourd’hui nécessaire de répondre à chaque demande au plus vite (quand il ne s’agit pas de la devancer) tout en respectant les exigences de ses clients internes comme externes.

 

ü  La préservation de l’environnement est un enjeu majeur de notre siècle. Y répondre implique un engagement de chacun mais il faut parfois des « passeurs » pour s’y inscrire durablement.

 

ü  La vitesse à laquelle évolue la technologie et l’obsolescence programmée rendent chaque choix de matériel stratégique. Maintenir et rentabiliser une installation nécessite de se reposer sur des partenaires fiables, capables de répondre à des problématiques de plus en plus personnalisées et de …

 

ü  L’ouverture des marchés et une concurrence accrue  imposent à tous d’optimiser ses filières d’achats autant en termes financiers qu’en termes de temps de gestion.

 

Pour répondre à ces problématiques[2], Connexing s’est fixé comme objectif de s’imposer comme le facilitateur en téléphonie d’entreprise, à la fois écologique et économique.

 

Facilitateur, en garantissant, par son équipe d’experts métiers et son organisation : disponibilité, simplicité, efficacité et conseil.

Economique, en proposant à travers son offre de matériels neufs et éco-recyclés les prix les plus attractifs du marché

Ecologique. En créant un modèle capable de réconciliant les problématiques économiques et écologiques, Connexing s’efforce de promouvoir son engagement en faveur du développement durable.

 

Aujourd’hui le seul acteur global et responsable du marché de la téléphonie entièrement dédié aux entreprises et plus particulièrement aux grands comptes, aux administrations et collectivités locales, Connexing vous accompagne tout au long du cycle de vie de votre matériel téléphonique :[1] Insérer un lien vers nos partenaires constructeurs + total

[2] Trouver un terme moins connoté

Kwaliteit service
Certification ISO 9001 Afnor                 
Sterke punten
Certification ISO 9001 Afnor 
Keuze in betalingsmethode
Certification ISO 9001 Afnor