+32 (0)2 213 70 70

SVA certification SVA certification

Woordenlijst

A

ACD - Automatic Call Distribution [Telefonie]

Een functie om automatisch inkomende oproepen naar de teleoperatoren van een call center of contactcentrum te sturen.

 

IP Address [Netwerk]

Een adres dat bij een machine hoort via een IP-verbinding. Kan vast of dynamisch geassocieerd worden via een DHCP-server. Bij IPv4 telt het adres 4 bytes. Bij IPv6 telt het adres 6 bytes, waardoor de capaciteit van IP-adressen aanzienlijk verhoogd wordt en waardoor het gebruik van dynamische adressen vermeden kan worden.

 

MAC Address [Netwerk]

Een adres dat in een Ethernet-netwerk gebruikt wordt. Het wordt onder controle van een Autoriteit op een unieke manier geassocieerd met elke installatie voor netwerkaansluiting.

 

ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line [Netwerk]

DSL Voice techniek en gegevens die asymmetrische gegevenssnelheden definieert: ongeveer 11xKbits/s upstream en enkele Mbits/s, zie 10xMbits/s downstream. ADSL + aanbod van hogere snelheden.

 

AMIS - Audio Messaging Interchange Spécification [Telefonie]

Een protocol dat opgezet werd voor heterogene berichtensystemen, voor het verzenden, raadplegen en overdracht van berichten.

 

Automatische schakeleenheid [Telefonie]

Telefoonstandaard die gebruikt wordt om alle telefoontoestellen van een etablissement (interne lijnen) met het openbare telefoonnet (externe lijnen) te verbinden

B

Bandbreedte [Netwerk]

Beschikbare gegevenssnelheid tussen een computer en uw FAI.

 

Bargein [Telefonie]

Een functie die een gebruiker toelaat bij interactie met een Vocal Interactif Server te antwoorden zonder het einde van de zin of vraag af te wachten. Hierdoor is er een vloeiende vocale interactie mogelijk.

 

Bluetooth [Radio]

Radiocommunicatietechnologie die voornamelijk gebruikt wordt voor PAN-netwerken. Oorspronkelijk ontwikkeld door Ericsson, genormaliseerd door IEEE als 802.15.1.

C

Call Server - Oproepserver [Telefonie]

Een server in het hart van de ToIP-oplossing die de telefoonoproepen op een gecentraliseerde manier verwerkt.

 

CCTP - Bestek met Bijzondere Technische Clausules [Methodes]

Een document dat de technische clausules van een aanbesteding verzamelt. Dit zijn de bepalingen die nauwkeurig de uit te voeren prestaties beschrijven en die toelaten het verloop van de aanbesteding en de juiste uitvoering van deze prestaties op te volgen.

 

Versleuteling - Ciphering [Veiligheid]

Een versleuteltechniek die bestaat in het onleesbaar maken van een bericht voor iedereen die niet over de juiste sleutel beschikt voor het decoderen.

 

Centrex - RPV [Methodes]

Het gebruik van één of meerdere openbare netwerken voor behoeften van een gesloten groep gebruikers. Bedrijven met meerdere van elkaar verwijderde sites kunnen hierdoor beschikken over een openbaar netwerk met dezelfde diensten als die aangeboden voor een IPBX.

 

Cryptage SecureRTP [Telefonie]

Stemversleutelingsprotocol op internet met gebruik van een sleutel van 128 bits. Het versleutelen garandeert de authentificatie, de vertrouwelijkheid en integriteit van de gesprekken die via de Keyyo gevoerd worden.

D

dB - Decibel [Telefonie]

Een eenheid om het niveau van het signaal uit te drukken in verhouding tot een referentieniveau.

 

Binaire snelheid [Transmissie]

Het aantal bits dat per seconde verstuurd wordt via een communicatieverbinding. Wordt uitgedrukt in bits/s of bps.

 

Decoderen - Decryptie [Veiligheid]

Omgekeerde operatie van versleutelen.

 

DHCP - Dynamic Host Control Protocol [Netwerk]

Een protocol waardoor een server in een server of een router een IP-adres op een dynamische manier kan verbinden aan een machine. Wordt voornamelijk gebruikt bij een IPv4 waarvan de adresseercapaciteit onvoldoende is voor het geheel van de gebruikers.

E

Ethernet [Netwerk]

Meest gebruikte IP-technologie in een lokaal netwerk (LAN), gepreciseerd door de norm 'IEEE 802.3'.

F

FAI [Netwerk]

Leverancier voor toegang tot internet, ook ISP genoemd (Internet Service Provider), de bekendsten zijn Orange, Free, 9, Alice... Bedrijf dat een prestatie tegen betaling of gratis aanbiedt waardoor zijn abonnees op internet kunnen surfen, ongeacht de gebruikte technologie 'ADSL, kabel, glasvezel, UMTS, WiFi...

Firewall [Netwerk]

Hardware en/of software die de toegang tot het geheel van de computers van een netwerk controleert vanaf één enkel toegangspunt. De firewall ligt doorgaans tussen het internetnetwerk en de buitenwereld, in een zone die ook wel 'gedemilitariseerde zone' genoemd wordt. De eerste functionaliteit van een firewall is het filteren van de pakketten die passeren tussen het netwerk dat men wil beschermen en de externe netwerken. Om Keyyo te gebruiken moeten de UDP-poorten 5060, 5061 en 16384 tot 16482 geopend zijn.

G

Groepsoproep [Telefonie]

Systeem dat de oproepen systematisch naar de vooraf bepaalde medewerkers stuurt volgens specifieke routingregels:
- gelijktijdig = allemaal tegelijk
- sequentieel = opeenvolgend met herinitialisering tussen elke oproep.
- cyclisch = opeenvolgend zonder herinitialisering tussen elke oproep.
Het verdelen van oproepen naar een extern nummer van het bedrijf is mogelijk, in dat geval zal de oproep los van het forfaitair bedrag gefactureerd worden.

GSM - Global System for Mobile [Radio]

Een standaard van de ETSI die de radionetwerken van de 2de generatie bepaalt.

H

Hotline [Telefonie]

Een gratis of betalende telefoondienst die technische ondersteuning biedt aan de gebruikers die moeilijkheden ondervinden met hun telefoon- of informaticanetwerk.

I

IEEE - Institute of Electrical and Eletronics Engineers 

Een Amerikaans organisme voor normalisering dat voornamelijk actief is op het vlak van LAN en WLAN.

IETF - Internet engineering Task Force

Een werkgroep die onder de vorm van RFC (Request for Comment) de in de IP-wereld geldende specificaties vastlegt. De geldende RFC hebben een standaardwaarde.

IMAP [Transmissie]

Protocol van het IETF om binnenkomende berichten te raadplegen. In tegenstelling tot POP wordt het gelezen bericht op de server bewaard.

iPBX [Telefonie]

Een installatie die het verzenden van alle of een deel van de gesprekken verzekert door het IP-protocol te gebruiken, intern op het lokale netwerk (LAN) of op het brede netwerk (WAN) van het bedrijf.

L

LAN - Local Area Network [Netwerk]

Geografisch afgebakend privécommunicatiesysteem dat het geheel van de informaticasystemen van een bedrijf in een netwerk verbindt.

M

Modem [Netwerk]

Periferie die een computer toelaat verbinding te maken met internet of een andere computer.

N

Centraal nummer [Telefonie]

Een centraal nummer is een telefoonnummer dat de oproepen naar andere nummers doorverbindt. Het is het basiselement van een standaard. Bij elk centraal nummer hoort een geheel van lijnen waarnaar de oproepen gestuurd worden via geparametriseerd onthaal.

MAC-nummer [Telefonie]

Combinatie van 12 letters en nummers die elk toestel op het internetnetwerk identificeert. Dit nummer staat op de achterkant van uw toestel en draagt de vermelding 'MAC-adres'.

P

PABX - Private Automatic Branch eXchange [Netwerk]

Een PABX is een schakelaar of een privé telefoontoestel. Wordt voornamelijk gebruikt om telefoontoestellen van een etablissement (interne lijnen) te verbinden met het openbaar telefoonnetwerk (externe lijnen).

POE - Power Over Ethernet [Netwerk]

Technologie waarmee een Ethernet-netwerkkabel de verzending van de gegevens en de elektrische voeding verzorgt.

Introductiebericht [Netwerk]

Dit is het verwelkomingsbericht dat afgespeeld wordt vooraleer de bij dit nummer horende lijnen beginnen te rinkelen.

Q

QoS [Netwerk]

Quality of Service, in een informaticanetwerk laten de protocollen die de QoS beheren toe bepaalde stromen voorrang te geven in verhouding met andere.

R

RJ45 - Registered Jack 45 [Netwerk]

Ethernetconnector die tot acht broots kan bevatten en doorgaans in de bedrijfsnetwerken gebruikt wordt.

RTC - Réseau Téléphonique Commuté = Geschakeld telefoonnetwerk [Netwerk]

Traditioneel telefonienetwerk.

Router [Netwerk]

Periferie die toelaat een internetverbinding te delen. In de kern van een gegevensnetwerk bepaalt hij voor elk frame, pakket of cel de te volgen route in het netwerk.

S

Softphone [Telefonie]

Softwaretelefoon die op een persoonlijke computer geïnstalleerd wordt.

Automatische standaard SVI - Server Vocal Interactif [Telefonie]

Dit onthaaltype stuurt de oproepen door naargelang de keuzes die door de oproeper gemaakt worden met de toetsen van zijn/haar telefoon.

Switch - Schakelaar [Telefonie]

Elektronisch toestel dat als netwerkschakelaar dient en toelaat een lokaal informaticanetwerk, type Ethernet, te creëren. Dit toestel wordt intelligent genoemd in tegenstelling tot een hub car, aangezien deze laatste de gegevens via alle toestellen laat verzenden en de switch toelaat de gegevens enkel naar het bestemmingstoestel te sturen.

T

TCP - Transmission Control Protocol [Telefonie]

Een protocol van het IEFT dat boven IP komt om de verbonden transmissies op een betrouwbare manier te beheren.

Conference call [Telefonie]

Een conference call waarbij de deelnemers verdeeld zijn over verschillende plaatsen, die onderling verbonden zijn via telecommunicatiemiddelen.

Telemedewerker [Telefonie]

Een persoon die belast is met het beheer van de klantenoproepen binnen een bedrijf. Voornamelijk tewerkgesteld in een call center. Zijn/haar taak is het begeleiden, bijstaan of verkopen van producten aan de klanten.

V

Videocall [Telefonie]

Een conference call waarbij de deelnemers verbonden zijn via sessies die de transmissie van stem en video toelaten.

VLAN - Virtual LAN [Telefonie]

Een subnetwerk van een LAN dat een geheel van toestellen op een logische manier groepeert. Het deel uitmaken van een VLAN gebeurt via een standaard markering.

VOD - Video On Demand  

Techniek waarmee de inhoud van digitale bidirectionele video's (interactief) aangeboden of verkocht wordt met Triple Play-diensten.

VoIP [Telefonie]

Het geheel van protocols om de stem te digitaliseren en in pakketten te steken om ze zo via een IP-netwerk te verzenden. Niet te verwarren met ToIP, dat heeft betrekking op het voeren van gesprekken op een IP-netwerk.

W

WAN - Wide area network [Netwerk]

Extern netwerk buiten het bedrijf dat op lange afstand communiceert zoals op het niveau van een stad of wereldwijd.

Wi-Fi [Telefonie]

Een interoperabiliteitslabel dat op 802.11-netwerken (norm) afgeleverd wordt via WiFi Alliance en de naam die gegeven wordt aan de 802.11-technologie.

WLAN

Een netwerk, type LAN-netwerk, waarvan de terminals verbonden zijn via radio, doorgaans via Wi-Fi.